biblioteka


biblioteka
biblioteka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. bibliotekaece {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem druków i rękopisów w celu publicznego użytkowania; budynek, pomieszczenie zajmowane przez tę instytucję': {{/stl_7}}{{stl_10}}Biblioteka publiczna, szkolna, dzielnicowa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zbiór książek, księgozbiór': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odziedziczyć bibliotekę po ojcu. Biblioteka bogata w dzieła literatury francuskiej. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szafa, regał na książki' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'seria książek publikowanych przez dane wydawnictwo lub jakąś instytucję' <gr.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • biblioteka — bibliotéka ž <D L éci> DEFINICIJA 1. a. sređena zbirka knjiga i rukopisa (u stanu, instituciji i sl.) b. ustanova u kojoj se čuvaju i posuđuju knjige; knjižnica 2. niz izdanja određene vrste [biblioteka Vjeverica] 3. posebno za knjige… …   Hrvatski jezični portal

  • biblioteka — bibliotekà dkt. Viešóji, mokỹklos, káimo bibliotekà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • biblioteka — bibliotekà sf. (2) DŽ 1. knygų rinkinys. 2. patalpa knygoms laikyti. 3. įstaiga, duodanti knygas skaityti: Kilnojamoji bibliotekà DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bibliotéka — ž 〈D L éci〉 1. {{001f}}a. {{001f}}sređena zbirka knjiga i rukopisa (u stanu, instituciji i sl.) b. {{001f}}ustanova u kojoj se čuvaju i posuđuju knjige; knjižnica 2. {{001f}}niz izdanja određene vrste [∼ Vjeverica] 3. {{001f}}posebno za knjige… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biblioteka — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. library vok. Bibliothek, f rus. библиотека, f pranc. bibliothèque, f …   Automatikos terminų žodynas

  • biblioteka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kultūros ir švietimo įstaiga, komplektuojanti knygas, žurnalus ir kitokius leidinius, tenkinanti skaitytojų informacinius poreikius, mokslinius, techninius, meninius interesus, organizuojanti šviečiamąjį… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • biblioteka — ż III, CMs. bibliotekaece; lm D. bibliotekaek 1. «instytucja powołana do gromadzenia i udostępniania księgozbiorów; gmach, lokal takiej instytucji» Gmach biblioteki. Biblioteka publiczna, uniwersytecka, zakładowa. Biblioteka Narodowa. Biblioteka… …   Słownik języka polskiego

  • bibliotéka — e ž (ẹ̑) 1. sistematično urejena zbirka knjig; knjižnica: dopolnjevati biblioteko z novimi knjigami; bogata biblioteka; privatna biblioteka // prostor ali stavba, kjer so urejene in shranjene knjige: iti v biblioteko; sedeti v biblioteki;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Biblioteka Imeni Lenina — (métro de Moscou) Ligne Sokolnitcheskaïa Oulitsa Podbelskogo …   Wikipédia en Français

  • Biblioteka Imeni Lenina (Métro De Moscou) — Ligne Sokolnitcheskaïa Oulitsa Podbelskogo …   Wikipédia en Français